Οι διαδηλωτές ανεμίζουν κόκκινες σημαίες με σφυροδρέπανα και περιφέρουν δεκάδες πανό με την απαίτηση να παραιτηθούν ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός.

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται από τους κομουνιστές μετά από τη συγκέντρωση των οπαδών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Μολδαβίας, που οργανώθηκε από το κυβερνώσα Φιλελεύθερη-Δημοκρατική Συμμαχία της Μολδαβίας, στις 3 Νοεμβρίου.