Σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει το Πεκίνο σχετικά με τη συγκεκριμένη ζώνη, όλα τα αεροσκάφη που εισέρχονται έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν εκ των προτέρων τα στοιχεία ταυτότητάς τους και πληροφορίες για το σχέδιο πτήσης τους. Σε περίπτωση άρνησης, η κινεζική πλευρά επιφυλάσσεται του δικαιώματος λήψεις μέτρων πολεμικού χαρακτήρα.