Στη διπλωματική υπηρεσία υπενθύμισαν ότι η κράτηση των μελών του πληρώματος του σκάφους οφείλεται σε παράνομη δραστηριότητα, ειδικότερα, σε παραβίαση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

30 ακτιβιστές της Greenpeace κατηγορούνται για με πρέπουσα συμπεριφορά. Μέχρι σήμερα έχουν αφεθεί ελεύθεροι 29 από τα 30 άτομα. Για τον ένα το δικαστήριο παρέτεινε την κράτηση μέχρι τον Φεβρουάριο.