Οι τρεις συσκευές του συστήματος «Swarm» της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος είναι πανομοιότυπες μεταξύ τους. Είναι σχεδιασμένα για τη μελέτη του γήινου μαγνητικού πεδίου. Η μάζα του κάθε δορυφόρου φθάνει το μισό τόνο περίπου. Θα λειτουργήσουν σε διαφορετικές πολικές τροχιές ύψους 450 έως 530 χλμ. για διάστημα τεσσάρων ετών.