Σύμφωνα με τον ίδιο, το μορατόριουμ μπορεί να αρθεί, εάν η γεωργιανή νομοθεσία και ειδικότερα ο νόμος « για τα κατεχόμενα εδάφη» διορθωθεί και οι παρατηρητές της ΚΣΣΕ αποκτήσουν απεριόριστη πρόσβαση στη Γεωργία, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους από μια συγκεκριμένη χώρα.