«Αυτοί εάν και εξέταζαν ένα παρόμοιο ενδεχόμενο, όμως έλπιζαν σε κάτι άλλο», είπε ο ίδιος.

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας εξήγησε την απόφασή του με την ανάγκη ανάπτυξης οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία και την ΚΑΚ. «Πάντα λέγαμε ότι το ζήτημα της σύνδεσης με την ΕΕ, η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας, είναι η κυριαρχική επιλογή της Ουκρανίας. Αυτή έκανε την επιλογή της», τόνισε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στην ΕΕ.