Ο κύριος δορυφόρος είναι η συσκευή τηλεπισκόπησης της Γης, βάρους 300 κιλών που κατασκευάστηκε στα ΗΑΕ. Ο διρυφόρος αυτός είναι ικανός να τραβά φωτογραφίες με ανάλυση 1 μέτρου και προορίζεται για αστικό σχεδιασμό. Ο ιαπωνικός δορυφόρος θα ελέγχει τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και ο πολωνικός – θα μετρά τη φωτεινότητα των άστρων. Η εν λόγω εκτόξευση του Dnepr έγινε η δεύτερη κατά σειρά το τρέχον έτος.