Η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της τράπεζας JPMorgan Chase υποβαθμίστηκε μέχρι το «A3». Οι αξιολογήσεις των τραπεζών Goldman Sachs και Morgan Stanley μειώθηκαν έως το «Baa1» και «Baa2» αντίστοιχα.

Ο οίκος έχει θέσει τις αξιολογήσεις αυτών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για επανεξέταση τον Αύγουστο λόγω τις πιθανής μείωσης της υποστήριξης από το κράτος, με στόχο την οικονομική εξυγίανση των τραπεζών.