Το Tor-М2 μπορεί να πλήξει όλους τους τύπους των υφιστάμενων σήμερα όπλων υψηλής ακρίβειας, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων κρουζ (cruise). «Όμως το κύριο είναι ότι μπορεί να πλήξει υπερευέλικτους στόχους. Τέτοιους ελιγμούς αποφυγής του χτυπήματος κάνουν τόσο οι πύραυλοι κρουζ, όσο και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», - είπε εκπρόσωπος της εταιρίας.