«Εκτός αυτού, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι τα ρωσικά όργανα επιβολής της έννομης τάξης έδρασαν άκρως επαγγελματικά, ενισχύοντας αμέσως μετά τα γεγονότα στη Βαρσοβία τη φρουρά της Πρεσβείας της Πολωνίας στη Μόσχα και, τέλος, συλλαμβάνοντας χωρίς καθυστέρηση τους δράστες. Γι΄αυτό, οποιοισδήποτε «παραλληλισμοί» εδώ δεν έχουν θέση», - πρόσθεσαν στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.