Το επιχειρησιακό τακτικό πυραυλικό σύστημα Iskander, ανάλογο του οποίου δεν υπάρχει στον κόσμο, προορίζεται για την προσβολή επίγειων στόχων του εχθρού και έχει μέγιστη εμβέλεια πυρός 500 χλμ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, το σύστημα αυτό υπερέχει σημαντικά των καλύτερων ξένων αναλόγων στην ακρίβεια και την ταχύτητα προετοιμασίας των πυραύλων για εκτόξευση.