Το ρομπότ κατάφερε να εντοπίσει δύο ρωγμές στο περίβλημα, μέσα από τις οποίες το μολυσμένο νερό έπεφτε στο κτίριο του συγκροτήματος.

Την ίδια στιγμή οι μηχανικοί της TEPCO παραδέχτηκαν πως δεν μπορούν να εκτιμήσουν τον όγκο του νερού που διαρρέει από το σταθμό. Πρόσθεσαν, επίσης, ότι στο δεύτερο και τρίτο συγκρότημα υπάρχουν ανάλογα προβλήματα με μολυσμένα ύδατα.