Η πρώην Πρωθυπουργός είναι πεπεισμένη, ότι η υπονόμευση της Συμφωνίας Σύνδεσης είναι ανεπίτρεπτη, στο βαθμό που θα στερήσει την Ουκρανία από ένα εισιτήριο για το μέλλον.

Την Παρασκευή η «Верховна Рада» της Ουκρανίας (Ουκρανικό Κοινοβούλιο) έλαβε απόφαση για το σχηματισμό ομάδας εργασίας, που θα επεξεργαστεί και θα προτείνει σχέδιο νόμου, που δίνει τη δυνατότητα στην Τιμοσένκο να μεταβεί για θεραπεία στη Γερμανία.