Ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών, Κύριλλος, ο οποίος ηγείται του Συμβουλίου, παρέδωσε το δίπλωμα και το μετάλλιο στον Πρόεδρο.

«Ένα από τα θέματα, που αγγίζουν την καρδιά των Συμβούλων, είναι το θέμα της κρατικής οντότητας της χώρας μας. Με τον όρο «κρατική οντότητα» εννοείται ένα ισχυρό, κυρίαρχο κράτος, το οποίο σέβεται τον εαυτό του και είναι σεβαστό από όλους τους άλλους» - είπε ο Πατριάρχης Κύριλλος.