Επίσης σήμερα διεξάγεται το Δημόσιο Φόρουμ «Η ενότητα της Ρωσίας πηγάζει στην αλληλεγγύη των πολιτών. Κατά της ξενοφοβίας και του εθνικισμού». Διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως απάντηση της κοινωνίας των πολιτών στη «Ρωσική πορεία».