Μέχρι τις 15:00 τοπική ώρα στους παραδοσιακά σερβικούς δήμους η προσέλευση ήταν από 7,4% έως 14%. Εν τω μεταξύ, η προσέλευση στις περιοχές όπου η πλειοψηφία είναι Αλβανοί προσεγγίζει το 50%.

Πολλοί Σέρβοι του Κοσόβου φοβούνται ότι η συμμετοχή τους στην ψηφοφορία θα οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της αυτοανακηρυχθείσας Δημοκρατίας του Κοσόβου, την οποία αρνούνται να αναγνωρίσουν.