Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ζημιές στο μέγεθος των $1,5 δισ. αφορούν τον τομέα της ιδιωτικής βιομηχανίας, ακόμα $700 εκατ. είναι αυτά που ζημιώθηκε το κράτος. Οι αριθμοί αυτοί είναι προκαταρτικοί, διότι επί του παρόντος είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι ζημιές μερικών επιχειρήσεων, η πρόσβαση στις οποίες είναι αδύνατη λόγω των συνεχιζόμενων πολεμικών ενεργειών.

Ο υπουργός κάλεσε επίσης τους επικεφαλής των κρατικών εταιρειών να καθορίσουν τις «προτεραιότητες για την ανασυγκρότηση των δημοσίων εγκαταστάσεων του βιομηχανικού τομέα της χώρας».