Τα έγγραφα, που αφορούν τα έτη 2007-2011, δείχνουν ότι οι πράκτορες της CIA ενημέρωναν τακτικά το Ισλαμαμπάντ για τα αποτελέσματα των χτυπημάτων, την απουσία θυμάτων μεταξύ των αμάχων και άλλες πτυχές των επιχειρήσεων. Η υπηρεσία ετοίμαζε γραφήματα των επιχειρήσεων και παρουσίαζε αεροφωτογραφίες των περιοχών πριν και μετά τα χτυπήματα. Στα έγγραφα περιέχονται πληροφορίες για 65 χτυπήματα.