Συνολικά στον Ήλιο σημειώθηκαν τρεις εκλάμψεις της υψηλής κατηγορίας Μ, συνοδευόμενες από εκτόξευση πλάσματος. Η πρώτη έκλαμψη ήταν σχετικά ασθενής, η δεύτερη και η τρίτη ήταν πιο ισχυρές.

Είναι πιθανές οι διαταραχές στη μαγνητόσφαιρα της Γης, αλλά αυτές θα είναι ασθενείς.