«Σε αντίθεση με το γεγονός ότι οι τσιγγάνοι δεν ρέπουν περισσότερο προς την εγκληματική συμπεριφορά, από οποιονδήποτε άλλο, η επιμονή με την οποία τα ΜΜΕ δίνουν έμφαση σε ειδήσεις της εθνικότητάς του, προσδίδοντας αληθοφάνεια στις αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες οι τσιγγάνοι είναι εκ της φύσεως τους εγκληματίες. Αυτό δεν είναι μόνο ψευδές, αλλά και επικίνδυνο, γιατί ενέχει το κίνδυνο να επιδεινώσει τις έτσι κι αλλιώς τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στους τσιγγάνους και την πλειοψηφία του πληθυσμού στην Ευρώπη», - δήλωσε ο Επίτροπος.