«Οι εμπειρογνώμονες του Οργανισμού, - είπε ο εκπρόσωπος, μαζί με τις συριακές αρχές ετοιμάζουν αρχική Διακήρυξη (για τα χημικά όπλα), η οποία θα περιλαμβάνει γενικό σχέδιο καταστροφής. Υπολογίζουμε να το λάβουμε στη διάρκεια ενός 24ώρου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που έχει εγκριθεί από το Εκτελεστικό Συμβουλίου του ΟΑΧΟ».