Σύμφωνα με την εταιρεία το επίπεδο περιεκτικότητας του ραδιενεργού υλικού στα δείγματα νερού υπερέβη τα 59000 μπεκερέλ ανά ένα λίτρο. Στις 21 Οκτωβρίου η τιμή του δείκτη αυτού σε αυτό το μέρος αποτελούσε περίπου 5000 μπεκερέλ ανά ένα λίτρο. Φυσιολογικό επίπεδο για το νερό που εκχύνεται στη θάλασσα αποτελούν τα 10 μπεκερέλ ανά ένα λίτρο.

Η απότομη αύξηση του επιπέδου της ραδιενέργειας είναι συνέπεια των σφοδρών βροχοπτώσεων που συνεχίζονται στην περιοχή του σταθμού εδώ και μια εβδομάδα.