Μεταξύ των ποινών μπορεί να περιληφθεί ο λιθοβολισμός για μοιχεία, ο ακρωτηριασμός χεριού για κλοπή και το μαστίγωμα για κατανάλωση αλκοόλ.

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν μόνο για τους μουσουλμάνους, οι οποίοι αποτελούν τα δυο τρίτα του πληθυσμού της χώρας.

Ο Σουλτάνος Χασάν Μπολκιάχ δήλωσε ότι θέτοντας σε εφαρμογή στη χώρα τους νόμους της Σαρία, εκπληρώνει το χρέος του προς τον Αλλάχ.