Οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ άρχισαν το 2005. Από τότε, οι πλευρές έχουν ασχοληθεί με 13 από τις 35 τεχνικές προϋποθέσεις, που η Τουρκία πρέπει να εκπληρώσει για να ανταποκριθεί στις απαιτούμενες προδιαγραφές ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν επανειλημμένα περιπλακεί από συγκρούσεις και διαφωνίες που οδήγησαν στη διακοπή τους. Κατά τα τελευταία 3 χρόνια, δεν είχε θιγεί κανένα νέο τεχνικό ζήτημα, ενώ στο μεταξύ, η Τουρκία κατάφερε να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις μόνο σε ένα από τα απαιτούμενα σημεία.