Το ΕΔΑΔ αιτιολόγησε την απόφαση αυτή με βάση το γεγονός ότι η Ρωσία επικύρωσε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου το 1998, ενώ η έρευνα διεξήχθη κατά το διάστημα 1990-2004.

Σε δήλωσή τους, οι ενάγοντες - συγγενείς των δολοφονημένων Πολωνών στρατιωτικών - υποστήριξαν ότι οι ρωσικές αρχές διενήργησαν πλημμελή έρευνα του θανάτου των κοντινών τους προσώπων. Επιπλέον, απαίτησαν την επιδίκαση δίκαιης ικανοποίησης.

Το 2010, η Κρατική Δούμα αναγνώρισε τις εκτελέσεις στο Κατίν ως έγκλημα του σταλινικού καθεστώτος.