Διαρροές διαπιστώθηκαν ταυτόχρονα σε 11 διαφορετικές θέσεις. Το υψηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης στροντίου-90 είναι περίπου 710 μπεκερέλ ανά λίτρο νερού. Αυτό υπερβαίνει το κανονικό επίπεδο περίπου κατά 70 φορές. Αιτία των διαρροών ήταν οι καταρρακτώδεις βροχές, οι οποίες επικρατούσαν στην περιοχή του σταθμού στη διάρκεια της περασμένης βδομάδας και ενισχύθηκαν το σαββατοκύριακο.