Από το Σεπτέμβριο οι ντόπιοι κάτοικοι διαμαρτύρονται ενάντια στις πιθανές αρνητικές συνέπειες από τις εργασίες εξόρυξης και γεωτρήσεων για την οικολογία αυτών των περιοχών, καθώς και ενάντια στο ξεπούλημα των φυσικών πόρων της χώρας.

Η κυβέρνηση της Ρουμανίας σκοπεύει να παραδώσει στην αμερικανική εταιρεία Chevron τα δικαιώματα για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ στην καναδική εταιρεία Gabriel Resources τα δικαιώματα για την κατασκευή του μεγαλύτερου στην Ευρώπη λατομείου εξόρυξης χρυσού και αργύρου στην περιοχή Ρόσια Μοντάνα.