Οι ομάδες έχουν αναπτυχθεί με βάση το εδαφικό γνώρισμα και έχουν μορφή ραδιοτεχνικών μονάδων (ανάλογων με τάγματα). Είναι εφοδιασμένες με επίγειους σταθμούς ραντάρ ανίχνευσης των εναέριων στόχων JYL-1 και JY-11B, που αγοράστηκαν από την Κίνα.