Πρόκειται για το κοίτασμα Libra. Τα ανακτήσιμα αποθέματά του εκτιμώνται σε 8-12 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, που μπορούν να καλύψουν το σύνολο της παγκόσμιας ζήτησης για πετρέλαιο στη διάρκεια 3-5 μηνών. Η υποβολή προσφορών έχει προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου.

Η απεργία των εργαζομένων στα πετρέλαια θα επηρέασει έως το 90% των εργαζομένων της κρατικής εταιρείας Petrobras και θα παραλύσει την εργασία στις πλωτές εξέδρες. Η συνδικαλιστική ένωση συμφωνεί να διεξάγει συνομιλίες με την εταιρεία μόνο υπό συνθήκες αναστολής της λειτουργίας του τομέα.