Το Sky News Arabia υπογραμμίζει ότι οι δημοσιογράφοι εκτελούσαν τα καθήκοντά τους με επαγγελματισμό και προσπαθούσαν να παρουσιάσουν τα γεγονότα αντικειμενικά, και όχι προς όφελος της μίας ή της άλλης πλευράς της σύγκρουσης. «Προτεραιότητα για τον τηλεοπτικό σταθμό είναι η ασφάλεια των δημοσιογράφων», - αναφέρεται στην έκκληση.

Το συνεργείο που χάθηκε αποτελούνταν από τρία άτομα: έναν πολίτη της Μαυριτανίας, έναν πολίτη του Λιβάνου και ένα σύριο οδηγό. Τελευταία φορά είχαν επικοινωνήσει την Τρίτη.