Μεταξύ άλλων θεμάτων οι ηγέτες των δύο χωρών θα συζητήσουν για την περαιτέρω στρατιωτική συνεργασία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, προτεραιότητα θα έχει η συζήτηση σχετικά με την αμερικανική βάση στο έδαφος της χερσονήσου των Απεννίνων, η οποία ήδη άρχισε να δημιουργείται.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, η δημιουργία ενός δικτύου στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή της Μεσογείου μαρτυρά για την προετοιμασία από τους Αμερικανούς ενός εφαλτηρίου για την πραγματοποίηση πολεμικών επιχειρήσεων στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή.