Τονίζοντας τη σημασία της πολιτικής διευθέτησης της κατάστασης στη Συρία, ο διπλωμάτης επεσήμανε ότι η ΡΟ διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη διαδικασία λήψης της απόφασης του ΣΑ του ΟΗΕ σχετικά με την καταστροφή των χημικών όπλων.

Εν τω μεταξύ, η Σίνγκριντ Καάγκ, εκπρόσωπος της Ολλανδίας, έχει διοριστεί ως συντονιστής της επιχείρησης για το χημικό αφοπλισμό της Συρίας, την οποία ο ΟΑΧΟ (OPCW) πραγματοποιεί με την υποστήριξη του ΟΗΕ.