Δεν θα είναι εύκολη η μεταφορά της πέτρας στην επιφάνεια, εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτή τη στιγμή στη λίμνη ο καιρός είναι άσχημος και υπάρχουν μεγάλα κύματα. Για το λόγο αυτό θα ανασύρουν το θραύσμα με ρυμουλκό.

Το ουράνιο σώμα βάρους 10.000 τόνων εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης στις 15 Φεβρουαρίου 2013. Ο μετεωρίτης διαλύθηκε σε πλήθος θραυσμάτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έπεσε στην περιοχή του Τσελιάμπινσκ.