Μαζί με τα πλοία στην αιχμαλωσία των πάγων βρέθηκαν και τα πληρώματά τους - συνολικά 90 άτομα.

Για τη διάσωση των σκαφών έχουν ήδη επιλεγεί θέσεις αγκυροβολισμού παίρνοντας υπόψη την ασφάλεια των πλοίων κατά τη διέλευση των ανοιξιάτικων λιωμένων πάγων. Η κατάσταση ελέγχεται από την κυβέρνηση της Γιακουτίας.