Το ΑΕΠΕ 1 Vladivostok ναυπηγήθηκε τμηματικά. Το πρωραίο τμήμα κατασκευάστηκε από την STX France, ενώ το πρυμναίο από το «Βαλτικό εργοστάσιο» στην Αγία Πετρούπολη. Μετά την ολοκλήρωσή του, το πρυμναίο τμήμα ρυμουλκήθηκε στο Σεν Ναζέρ, για την τελική συναρμολόγηση.

Η ολοκλήρωση της ναυπήγησης του ΑΕΠΕ 1 και ο εφοδιασμός του με οπλικά συστήματα θα πραγματοποιηθεί στο ρωσικό ναυπηγοκατασκευαστικό εργοστάσιο «Βόρειο Ναυπηγείο».