Πριν από 50 χρόνια, λόγω της χρήσης της θαλιδομίδης από έγκυες γυναίκες τα παιδιά τους γεννιούνταν με σοβαρές σωματικές αναπηρίες. Το φάρμακο διαφημιζόταν ως ηρεμιστικό για τις έγκυες γυναίκες, όμως κλινικές δοκιμές, που θα επιβεβαίωναν ότι ήταν αβλαβές, δεν είχαν διεξαχθεί.

Τα θύματα της θαλιδομίδης είχαν καταφέρει μερικές φορές να διωχθούν ποινικά διανομείς του φαρμάκου, όμως δεν υπήρξε ούτε μιά δικαστική απόφαση κατά του ιδιου του ομίλου Gruenenthal, παρόλο που ο ίδιος έχει επανειλημμένα καταβάλει αποζημίωση με δικαστική απόφαση.