Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, οι άνεργοι μετανάστες αποτελούν λιγότερο από το 1% του πληθυσμού της ΕΕ και ο αριθμός τους μειώθηκε το διάστημα 2005-2012, ανεξάρτητα από τη γενική αύξηση της ανεργίας.

'Οπως διαβεβαιώνει υψηλός αξιωματούχος της ΕΕ, οι μετανάστες συνεχίζουν να επιφέρουν όφελος στις οικονομίες των χωρών υποδοχής. Το ύψος των φόρων που καταβάλλουν υπερβαίνει το σύνολο των επιδομάτων που λαμβάνουν.