Η «Σοομπραζίτελνι» θα παραμείνει στο Κορκ από τις 18 ως τις 23 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα της προβλέπει συμμετοχή σε νηοπομπή και συναντήσεις πρωτοκόλλου της διοίκησης του πλοίου με εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων της Ιρλανδίας.

Κατά τη διάρκεια του διάπλου της Βαλτικής και της Βόρειας θάλασσας, το πλήρωμα του πλοίου θα επεξεργαστεί μια σειρά πολεμικών ασκήσεων και θα πραγματοποιήσει γυμνάσια αντιαεροπορικής άμυνας.