Ο πρόεδρος της Ρωσίας τόνισε, ότι η Ρωσία διατηρεί ψηλά τη φήμη της ως υπεύθυνο μέλος της παγκόσμιας αγοράς στρατιωτικών προϊόντων.

«Εκπληρώνουμε πλήρως τις υποχρεώσεις μας, τηρούμε τους κανόνες μη διάδοσης και ελέγχου των όπλων», - δήλωσε ο Πούτιν.