Πάνω από 1300 άτομα σκοτώθηκαν στην Κίνα από ατυχήματα σε ορυχεία το περασμένο έτος. Σύμφωνα με τις Αρχές, τουλάχιστον 2000 μικρά ορυχεία, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας, θα πρέπει να κλείσουν τα επόμενα 2 χρόνια. Επίσης επιβάλλονται αυστηρότεροι κανόνες για το άνοιγμα νέων ορυχείων.

Οι συνθήκες εργασίας και ο κίνδυνος που διατρέχουν οι εργάτες στα ορυχεία της Κίνας θεωρούνται ως τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο. Επισημάνεται ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τα ατυχήματα συμβαίνουν πιο συχνά σε μικρές επιχειρήσεις.