Η προθεσμία, μέχρι την οποία είναι αναγκαίο να επιτευχθεί νομοθετικά ο καθορισμός του ορίου του δημοσίου χρέους, λήγει την Πέμπτη, αλλά οι πολιτικοί στην Ουάσινγκτον προς το παρόν δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν τα μέτρα εξόδου από την κρίση χρέους.

«Αν η προθεσμία λήξει, τότε αυτό μπορεί να είναι ένα καταστροφικό γεγονός για τις αναπτυσσόμενες χώρες, και αυτό, με τη σειρά του, επίσης θα επιφέρει τεράστια ζημιά στις αναπτυγμένες οικονομίες», - δήλωσε ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας.