Το περιοδικό δημοσίευσε μία επισκόπηση των μελετών του περασμένου έτους, που διεξήχθησαν στην Ελβετία. Αναλύοντας τα δείγματα, που ελήφθησαν από τα προσωπικά αντικείμενα του Αραφάτ, οι Ελβετοί επιστήμονες ανακάλυψαν σε αυτά υψηλό επίπεδο ραδιενέργειας.

Με βάση την έκθεση των Ελβετών επιστημόνων το δικαστήριο του Παρισιού άνοιξε την υπόθεση σχετικά με την πιθανή δηλητήριαση του Γιάσερ Αραφάτ. Στις 27 Νοεμβρίου του 2012 πραγματοποιήθηκε εκταφή της σορού του. Ρώσοι ειδικοί θα ολοκληρώσουν τη μελέτη των λειψάνων του Αραφάτ στα τέλη του 2013.