Το Κέντρο κατασκευής αεροπλάνων δημιουργείται στη Λιμενική ειδική οικονομική ζώνη του Ουλιάνοφσκ στη βάση του αεροδρομίου Ουλιάνοφσκ-Βοστότσνι, που αποσκοπεί στη χρησιμοποίηση του κατασκευαστικού δυναμικού της περιοχής.

Στο χώρο της βάσης προγραμματίζεται επισκευή, τεχνική εξυπηρέτηση, εκσυγχρονισμός αεροσκαφών,αεροπορικού τεχνικού εξοπλισμού, κινητήρων αεροπλάνων και άλλων εξαρτημάτων.