«Σχετικά πρόσφατα, προέκυψαν αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες τρίτες χώρες χρησιμοποίησαν εδάφη του Αφγανιστάν, που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Καμπούλ, για την εκπαίδευση μαχητών που προορίζονται για τον πόλεμο με το συριακό καθεστώς και μεταξύ άλλων για την εκπαίδευση ικανοτήτων χειρισμού χημικών και τοξικών ουσιών» - δήλωσε ο ίδιος.