Η εντατικότητα του σεισμού στο επίκεντρο εκτιμάται ως «καταστροφική».