Η επιστολή θα είναι σε σιωπηρή διαδικασία στη διάρκεια 24 ωρών, και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας μπορεί να την υπογράψει και απόψε.