Στόχος των ασκήσεων, στις οποίες συμμετείχαν μερικές μοίρες της Π/Α του εβραϊκού κράτους, ήταν η εξάσκηση στη πραγματοποίηση «πτήσεων εξαιρετικά μεγάλων αποστάσεων». Στο ΤΣΑΧΑΛ τονίζουν ότι «κατά τη διάρκεια των ασκήσεων είχαν επεκταθεί οι δυνατότητες της Π/Α του εβραϊκού κράτους και έγινε εξάσκηση στη λειτουργία από κοινού μεταξύ των μοιρών που συμμετείχαν».