Η συσκευή με την ονομασία Field Deployable Hydrolysis System (αναπτυσσόμενο σύστημα πεδίου υδρόλυσης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή στερεών χημικών ουσιών ή των πρώτων υλών για την παραγωγή των χημικών ουσιών, αλλά είναι ακατάλληλο για τα όπλα με τέτοιες ουσίες.

Οι ειδικοί του ΟΑΧΟ αξιολόγησαν θετικά αυτή τη συσκευή.