Εξαιτίας των συχνών καταιγίδων στην ατμόσφαιρα αυτών των πλανητών, οι υδρογονάνθρακες, υπό τις συνθήκες ενός ειδικού συνδυασμού θερμοκρασιών και πιέσεων, μετατρέπονται σε μικρά διαμάντια, τα οποία πέφτουν με τη μορφή «βροχής» και κινούνται προς τον πυρήνα των γιγάντων. Εκεί λιώνουν και μετατρέπονται σε υγρό, ένα τμήμα του οποίου επιστρέφει στην ατμόσφαιρα και μετατρέπεται σε διαμάντια, τα οποία μπορούν να μεγαλώσουν χάρη στις προσθήκες από τον πυρήνα των πλανητών.

Ίσως στο μέλλον, η ανθρωπότητα θα είναι σε θέση να εξορύσσει διαμάντια από τον Δία και τον Κρόνο με τη βοήθεια ρομποτικών σταθμών.