Οι αρμοδιότητες του τωρινού επικεφαλής της Fed Μπεν Μπερνάνκι θα λήξουν τον Ιανουάριο του 2014.

Η Γέλεν μέχρι τώρα κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος των ΗΠΑ.